Aktuality

Zdislava na Startovači

Právě byla spuštěna crowdfundingová kampaň na podporu výstavy o sv. Zdislavě, která byla vytvořena k 800. výročí jejího narození. Expozice je umístěna v klášteře dominikánů v Jablonném v Podještědí a podpořit ji můžete zde:

Budete-li mít možnost osobně přispět jakoukoliv částkou nebo sdílet výše uvedený odkaz se svými přáteli, bude nám to velkou pomocí. Za všechny dobrodince poutního místa svaté Zdislavy je sloužena 2x měsíčně mše svatá. Děkujeme!

 
------------------------------------------------------------------------------

 

Ke kořenům II

Matka Kazimíra Havelková v roce 1950 konala vizitaci našich klášterů, na které ji zastihlo úřední oznámení, že se má 25. září 1950 dostavit na SÚC. Zde jí bylo nařízeno, aby se sestry deseti našich konventů ve dvou dnech přestěhovaly do Bohosudova...

Vydaly jsme se po stopách sester, které byly v 50. letech 20. století komunistickým režimem poslány do pohraničí, do internačních klášterů a továren. Všechna ta místa jsou od dob internace dost proměněná, ale každé v jiném duchu. Zveme vás do Broumova, Hejnic, Bohosudova a do Kadaně.
 
 
------------------------------------------------------------------------------

Domidom 2019

 
Skvělá atmosféra, která vládla letošním školním festivalem Církevní SŠ ped. a soc. v Bojkovicích, se dá nasát i zpětně. Zkuste to třeba skrze fotografie... (fb)
 
 
------------------------------------------------------------------------------

Pouť dominikánské mládeže za svatou Zdislavou

 

Jednou v roce se sejde dominikánská mládež ze všech koutů země, aby společně putovala ke sv. Zdislavě. Užili jsme si báječné společenství a zakusili jsme, jaké to je být na cestě s Ježíšem. Podívejte se...

 
------------------------------------------------------------------------------

Zveme vás...

 
Byla vytvořena k 800. výročí narození paní Zdislavy z Lemberka, nachází se v ambitech kláštera bratří dominikánů v Jablonném v Podještědí, Klášterní 33 a bude veřejnosti přístupná po celý rok. Vernisáž výstavy 9. června 2019 v 11.15 hod. Autorkou většiny kreseb je sestra Česlava Jana Talafantová OP.
 
Výstava o díle naší sestry Česlavy Talafantové OP. Vernisáž 26. června 2019 v 17.00 hod. v Mladé Boleslavi a výstava potrvá do 1. září 2019.
 
...na školní festival Domidom.
21.6.2019 od 15:00 do 21:30. Srdečně zve CSŠ pedagogická a sociální Bojkovice. Videopozvánka
 
 
------------------------------------------------------------------------------

Ora Pro Nobis

 
Světelná instalace ke cti Paní Zdislavy v Jablonném v Podještědí
24. 5. 2019 ve 21:30 a 22:30

Videopozvánka k návštěvě světelné instalace s. Marie OP Pavlíny Kašparové a oficiální video z projekce

 
------------------------------------------------------------------------------

Ke kořenům

 

8. května 2019 jsme si při společném putování připomněly letošní 130. výročí založení České kongregace sester dominikánek. Společně jsme navštívily budovy bývalého mateřince v Olomouci-Řepčíně, kde 12. září 1889 kongregace vznikla. Celý článek...

------------------------------------------------------------------------------

100 let ve Střelicích

 

Před sto lety, 1. května 1919, se začíná psát oficiální historie komunity sester dominikánek ve Střelicích u Brna. Při mši svaté jsme poděkovali spolu s řadou střelických farníků za všechny milosti a přijatá dobrodiní. Velmi mile nás překvapil otec biskup Vojtěch Cikrle, který neplánovaně přijel s námi slavit mši svatou, povzbudil nás v promluvě a pak s námi a s farníky ještě poseděl u kávy. Číst dál...

------------------------------------------------------------------------------

Zahájení poutní sezóny v Jablonném

 
Ve středu 1. května 2019 se zahajuje poutní sezóna v bazilice sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí tradiční Poutí dětí a vernisáží výstavy výtvarné soutěže V srdci Paní Zdislavy.
Bazilika je od 1. 5. celodenně otevřená a volně přístupná poutníkům a návštěvníkům každý den od 9 do 18 hodin.
 
------------------------------------------------------------------------------

Letní tábor 2019

 
Malé ohlédnutí se za letním táborem 2018 s velkou pozvánkou na ten letošní, 10.-17.8.2019 v Dubu nad Moravou. Přihlásit se můžete u s. Roberty roberta@dominikanka.cz
 
------------------------------------------------------------------------------

Abram

 
Cyklus Hledám povolání - poslední Abram v tomto školním roce, který bude spojený s nočním putování na Svatou Horu.
Praha 3.-5.5.2019
 
------------------------------------------------------------------------------

Jarní setkání v Kostelním Vydří

 
Každý rok se scházíme ke společnému bytí, sdílení, slavení, povídání, jídlu či hraní. Pro letošní setkání jsme vybraly Kostelní Vydří, fr. Antonína OP a téma Formace ke vztahům v malých komunitách. 
------------------------------------------------------------------------------
Překážky na cestě v rozhodování. Jak je překonat?
 
Cyklus Hledám povolání pro děvčata od 18 do 30 let.
29.-31.3.2019, Střelice u Brna
------------------------------------------------------------------------------

Další aktuality najdete na našem facebooku

Pozvánky

Půst a Velikonoce
s Timothym Radcliffem

130. výročí vzniku České  kongregace sester dominikánek...

 

...je jistě vhodnou příležitostí k tomu, abychom Bohu slavnostně poděkovali za vše, čím mohly sestry dominikánky přispět k šíření Jeho království mezi lidmi.

Jste srdečně zváni nahlédnout do našeho jubilejního roku i celé stotřicetileté historie. Přikládám malou „ochutnávku“. Číst dál...

 

SM. Krista OP L. Chládková 

generální představená č. 9

 

Matka AUGUSTINA Františka STUCHLÁ OP

druhá generální představená naší kongregace

 

* 8. 1. 1875 Boleslav u Ratiboře

+ 24. 11. 1953 Opava

 

Matka Augustina pocházela z bodré slezské rolnické rodiny, z věřící rodiny, kde na ni měla velký vliv velmi zbožná babička a ušlechtilý pan učitel. Jako patnáctiletou ji přivedl za vzděláním do Olomouce-Řepčína dominikán P. Angelus Lubojacký. Houževnatě zde studovala na našem soukromém učitelském ústavu a v roce 1894 odmaturovala na státním ústavu v Praze. Téhož roku 29. listopadu přijala roucho našeho řádu. Své pevné odhodlání být cele Boží až do smrti zpečetila svatou profesí 8. září 1896. Potom učila na měšťanské škole ve Vyškově a při tom se připravovala k dalším zkouškám, zvláště z němčiny pro školy měšťanské. K žákyním se chovala s mateřskou láskou, ale i s důsledností pro plnění povinností, a snažila se v nich vybudovat základy křesťanských a občanských ctností, za což jí i po létech projevovaly vděčnost. V roce 1907 byla ustanovena ředitelkou vyškovské školy a v roce 1913 jmenována tam převorkou. Energicky se chopila obou odpovědných úkolů ke spokojenosti a radosti všech.

 

Generální představenou

Roku 1918 byla povolaná za převorku do mateřince, Olomouce-Řepčína, kde zastávala rovněž úřad generální vikářky a v prvním ročníku učitelského ústavu vyučovala přírodopis. Na generální kapitule v roce 1924 byla zvolena generální představenou. V roce 1930 opět a za dalších šest let postulována potřetí. Další kapitula byla pro válečné události o rok odložena, takže Matka Augustina řídila naši kongregaci 19 let.

 

Inovativní, inspirativní, zkrátka IN

Snažila se jí dát pevnou formu podle církevního práva. Pro zabezpečení řeholního dorostu zařídila v mateřinci juvenát. Velkou lásku a starostlivost věnovala novickám. Tolik jí záleželo na tom, aby se z nich staly kvalitní řeholnice podle Srdce Božího. Dbala, aby noviciát byl konán podle církevních předpisů a mladým profeskám umožnila další společnou výchovu a prohlubování duchovního života v odděleném juniorátě. Zajistila jim zvláštní konference a přednášky bratří Kazatelů. Některé sestry dala vzdělat na diplomované ošetřovatelky nemocných. Doporučovala všem domům dominikánské exercicie. Snažila se, aby všechny domy se cítily s mateřincem jako jedna rodina, povzbuzovala je a vedla k tomu častými oběžníky a zvláště svou rázovitou osobností, neboť z ní vyzařovala srdečnost a láska matky k dětem. Při vizitacích se zajímala o sirotky a svou štědrostí si je získávala. V Řepčíně ráda chodila se osvěžit do nižších tříd školy při vyučování a srdečně se zasmála vtipným nápadům malých filozofů. Děti se na „ctihodnou sestru Matinku", jak ji nazývaly, těšily.

 

Srdce vnímavé a citlivé

Měla pro každou sestru srdce vnímavé a citlivé, avšak její ruka byla pevná tam, kde šlo o Boží a církevní zákon, o čest a blaho kongregace. Do základu svých podniků kladla vroucí modlitbu. Když nabyla jistoty, že něco je vůle Boží, ochotně se jí podrobila. Takto třeba propustila sestry k založení kláštera mnišek Kazatelského řádu v naší zemi. Těžké záležitosti svěřovala svatému Josefu, kterého ctila s ryzí úctou. Mnoho se modlila za duše v očistci. O modlitbu prosila i jiné, zvláště novicky. Říkala, že duše horlivé a čisté na Pánu Bohu nejvíce vyprosí.

 

Žena činu

Po devatenáctileté službě generální představené zůstala v mateřinci ještě šest let jako generální vikářka nové generální představené Matky Kazimíry. Potom odjela na odpočinek do Klimkovic, později do Opavy na Rooseweltovu, kde se mohla lépe léčit. Matka Augustina byla ve svém stáří příkladem prosté a poslušné řeholnice. Přijímala vše, co jí poskytovala úcta a láska sester, a snažila se jim splácet modlitbou. Většinu dne strávila v kapli a vroucně se modlila za milovanou, těžce zkoušenou kongregaci; právě v době, kdy většina sester byla vyvezena do internačních klášterů. Jevila zvláštní zájem o sestry internované, rozprášené po různých továrnách.

Když cítila, že se brzy odebere na věčnost, vzpomínala na uplynulý život práce a starostí, řekla: „Při všem, co jsem podnikala, měla jsem vždy jen dobrý úmysl." Tím naplnila odkaz svatého Pavla, který všem křesťanům přikazoval: „Všecko ve jménu Páně čiňte!" (srov. Kol 3,17). Počátkem listopadu 1953 jí začalo vypovídat srdce. Zemřela 24. listopadu 1953. Podle jejího přání byla pochovaná na ústředním hřbitově v Olomouci, kam byla její tělesná schránka převezena z Opavy 27. listopadu a uložena do hrobky vedle její předchůdkyně M. Rajmundy. Na pohřeb se sjelo hodně sester z našich domů i z pohraničních továren, kam byly sestry vyvezeny, jen uvězněné sestry z Hejnic nemohly. Buď s Bohem, Matko drahá, bdi nad milovanou kongregací a vyprošuj jí nové vzkříšení a obnovu v duchu svatého Otce Dominika v trvalém míru a pokoji.

Odpočiňte v pokoji a pamatujte na nás!