Aktuality

31.03.2020 21:49

V pondělí 30. března 2020 ve 23.45 v Charitním domově ve Staré Boleslavi odevzdal svou duši Pánu fr. Jordán Jaromír Vinklárek OP. Zemřel ve věku 95 let, 69 letech řeholních slibů a 55 letech kněžství. Byl posledním dominikánem české provincie, který vstoupil do řádu před násilným přerušením řeholního života v roce 1950. Vynikal velkou horlivostí o spásu duší v době komunistického pronásledování i za nově nabyté svobody.

R. I. P.

30.03.2020 21:37

Zveme vás na návštěvu. Přečtěte si, jak u nás vypadá život zpoza roušek

Sedí u dveří a čeká...

Učím na celkem malé střední škole. Nemáme vlastní kuchyň ani jídelnu, na obědy chodíme přes cestu do velké základní školy. Tam, ještě před pár dny, sedávala číča u dveří do ZŠ, kde si s ní hrávaly děti, a kočka vždycky držela, nechala se mazlit od kde koho a spokojené byly děti malé, velké i „dospělé“, včetně kočky. Číst celý článek

 

Myslíme na nemocný svět před Nejsvětější Svátostí

„Doba koronavirová“ nám utišila Prahu a s ní i náš dům. Normálně se v našem domě ve školním týdnu pohybuje 83 studentek středních škol, které jsou zde ubytované v domově mládeže a kterým se snažíme nabízet smysluplné trávení volného času. Ale teď tu studentky ani většina zaměstnanců není a ani z důvodu karanténních opatření být nemohou. Číst celý článek

 

30.03.2020 21:31

Povzbuzení od sestry Margaret

„Nechápu tajemství milosti – vím jen, že za námi přijde tam, kde zrovna jsme, a nedovolí nám zůstat tam, kde nás našla.“

Myslím, že stejně jako já se i vy každé ráno budíte s otázkou, kolik dalších duší se v korona-virové pandemii ztratilo, jak dlouho budeme ještě v karanténě, kdy se budeme moci vrátit k „normálnímu“ způsobu života, kdy věda najde lék. Je kolem nás tolik nejistot a tragedií. Připadá nám to přinejmenším neskutečné, zdá se, že ani nemáme šanci to všechno pojmout. A přece nám něco sotva postřehnutelného říká, abychom se občas zahleděli hlouběji; abychom si uvědomili ty prosté a zároveň mimořádné projevy laskavosti, o kterých se moc nemluví a které jsou ohromujícím svědectvím propojenosti celé naší lidské rodiny; abychom si – když nám teď na severní polokouli začíná další jaro – uvědomili dar Stvoření a přírody; abychom si víc všimli, jak potřebujeme jeden druhého, jak potřebujeme Boha. Možná se nám toto období nechtěného ticha a temnoty zdá ohlušující a neplodné. Ale přece právě v tichu…, v temnotě... probíhá zrození, ticho a temnota jsou potřebné k růstu i k dosažení plné zralosti.

Číst celý článek

21.03.2020 10:39

Boží Slovo však spoutáno není...!

Kázání otců dominikánů pro čas nouze. Každý den tak může Boží Slovo přijít i k Vám.

Sledujte na youtube:

z kláštera v Olomouci

 

z kláštera v Praze

19.03.2020 20:30

Úvaha otce Štěpána M. Filipa OP pro období, kdy je možnost přijímání svátostí omezena. Zvláště o duchovním svatém přijímání a odpuštění hříchů v době stavu nouze.

Ke shlédnutí na youtube

03.03.2020 18:02

Milá návštěva střelických skautek. Učily sestry vázat uzel dobrého skutku, zpívaly jim a povídaly o kroji a ptaly se na hábit a přinesly dáreček. Toto vše je trochu zachyceno na fotkách, nahlédněte do naší fotogalerie.

     

26.02.2020 19:49

Postní doba nás vede mimo jiné i k tomu, že se stále musíme učit být s druhými, naslouchat jim, dívat se na ně nepředpojatýma očima, vytvářet pro ně prostor, aby se mohli stávat tím, kým mají být. A takto se i my, obohaceni o zkušenost s druhým, stáváme tím, kým jsme povoláni být. Zveme vás do jedné takové "školy" – vyrážíme na cestu postní dobou s kardinálem Charlesem Journetem, která je pro vás připravená na fb stránkách našeho řádového nakladatelství Krystal OP. Budeme rádi, když poputujete spolu s námi, a věříme, že neodejdete s prázdnou.

  www.facebook.com/PustAVelikonoceSKrystalemOP

23.02.2020 15:20

Viděli jste živé vysílání TV Noe z naší školy z Bojkovic? Ne?

Doporučujeme sestřih (stopáž 9:00 – 31:00).

A vydržte až do konce na ukázku improvizace!

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

V nastalé nečekané situaci bychom Vám rády byly nablízku

Pokud potřebujete modlitbu, duchovní rozhovor nebo podporu, napište nám.

Pozvánky

Cesta postní dobou

s kardinálem Journetem

 

V těchto časech velkého a rovněž nečekaného Půstu nám přinášejí posilu úryvky z knih kardinála Journeta. (Ne)tradiční cesta postní a velikonoční dobou s knihami dominikánského nakladatelství Krystal OP.

 

Sledujte na facebooku

 

Půst a Velikonoce
s Timothym Radcliffem

Zdislavský rok

  2020  

 

Ochránkyně rodin,

jejíž hrob Bůh neustále vyznamenává mnohými zázraky a milostmi

 

 

Paní Zdislavo,

života svatého,

zrozená pro nebe,

zapomínáš na sebe,

uzdravuješ, léčíš,

ze smrti křísíš,

k životu vracíš,

hladové sytíš.

 

 

V nebe vcházíš,

nás neopouštíš.

Tělo tvé svaté

zůstalo nám zde

a s ním Tvá věrnost,

duchovní bdělost.

 

 

Rodin si hledíš,

prosby slyšíš,

milostmi provázíš.

Poutníky obdaříš

láskou, požehnáním,

na duši občerstvením,

tělu spočinutím,

dětmi požehnáním.

 

 

K Bohu nás vedeš,

cestu ukazuješ.

Díky Ti vzdáváme,

do nebe máváme,

Bohu se klaníme,

Naň pamatujeme.

 
 
 
SM Bernadeta Prášková OP
 
Obětavá ošetřovatelka nemocných

 

Svatá Zdislava proslula ctnostným životem v manželství a obětavou mateřskou péčí o své čtyři děti. Její křesťanská láska ji však vedla ještě k dalším dobrým skutkům za hranicemi vlastní rodiny. Především jí leželo na srdci utrpení nemocných. Znala léčivou sílu různých bylin, ale také dostala od Pána charisma uzdravování. Díky tomu mohla účinně pomáhat lidem, kteří trpěli rozličnými chorobami. Ošetřovala je, modlila se nad nimi i s nimi a vyprošovala jim uzdravení, které mnohdy bylo zázračné.

 

S manželem Havlem nechala pro nemocné postavit v Jablonném v Podještědí špitál a spolu s bratry dominikány zde pacientům sloužila. O tom, jak Bůh skrze Zdislavinu službu vrátil nemocným zdraví i život, píše Dalimilova kronika. Některé ze Zdislaviných zázraků jsou zachycené na 24 barokních obrázcích z roku 1630 v refektáři kláštera v Jablonném. I dnes je řada lidí, kterým Bůh vrátil zdraví na přímluvu naší obětavé ošetřovatelky nemocných.

 

fr. Pavel Mayer OP

Šiřitelka pravého pokoje a Kristova míru

 

V roce 1907, kdy byla Paní Zdislava prohlášena blahoslavenou, publikoval Jerome Klapka Jerome povídku Duše Nicholase Snydera. Je to příběh muže se zlou a chamtivou duší, který dostane zázračný nápoj umožňující výměnu duše s jiným člověkem a navíc i tip, že by mohlo být zajímavé na chvíli zakusit radost lidí, které mají druzí rádi. Nicholas neodolá a jednoho ze svých dlužníků, mládence Jana, k výměně duší přinutí.

 

Najednou Nicholas prožívá radost ze spousty drobností, kterých si dříve ani nevšiml, a napravuje křivdy, které v minulosti způsobil. Ale bolest Kristýnky, Janovy snoubenky, mu nedá spát. Lstí přinutí Jana, nyní hamižného a zlého, aby si duše opět vyměnili. Štěstí mladého páru je úplné a Nicholas pokračuje v konání zla. Naštěstí, jak dodává autor, už jen nemnoho let.

 

Možná i samotné „člověčí dobro“ Paní Zdislavy by bývalo vystačilo jen pro jednoho člověka, stejně jako člověčí dobro mládence Jana. Jenže Zdislava nepředávala druhým svoje dobro, nýbrž byla prostřednicí šíření dobra Kristova, kterého je dost pro všechny. Utrpení, strachy a bolesti lidí své doby odstranit nedovedla, vydatně však přispěla k tomu, že byly nadlehčovány a projasňovány Kristovým pokojem. Nejen tím, který se šířil přispěním jí samotné, ale i přispěním jejích následovatelů.

 

Svatá Paní Zdislavo, pomoz nám, abychom i my byli lidem naší doby šiřitelkami a šiřiteli pravého pokoje a Kristova míru.

 

s. Krista Chládková OP 

Minulý rok jsme si připomínali 130. výročí založení naší kongregace. Letos si chceme připomenout

 

800 let od narození naší hlavní kongregační patronky svaté Zdislavy.

 

O obrazy a stopy této „Boží ženy“, které zanechává v každém, kdo se s ní potká, se chceme s vámi podělit i my. Číst dál...

 

Nechť se nebeská sláva Paní Zdislavy rozlije i tady, po celé zemi!