Brno

Brno

Sestry pracují v různých zaměstnáních – sestra Dominika jako církevní advokátka a konzultorka u Diecézního církevního soudu v Brně (pokud chcete, můžete ji požádat o radu ohledně svého manželství), sestra Lucie jako zdravotní sestra v Domově pokojného stáří v Brně a sestra Diana je vedoucí Domova svaté Zdislavy, který provozuje Konvent sester dominikánek v Brně. Sestra Václava je kuchařkou konventu a sestra Štěpánka, sestra s časnými sliby, studuje magisterský studijní program na Pedagogické fakultě MU v Brně.

Sestry Diana a Dominika se chodívají pravidelně modlit do Radia Proglas pondělní ranní chvály. Sestra Václava pracuje v komisi pro zasvěcený život. Sestry poskytují duchovní doprovázení snoubencům a manželským párům v krizi.

 

Domov svaté Zdislavy

Domov sv. Zdislavy

·  cílem domova je nabídnout ke studiu klidné, tiché a zároveň neanonymní prostředí;

·  celková kapacita zařízení je 44 ubytovaných;

·  studentky jsou ubytovány ve 2–4 lůžkových pokojích;

·  k dispozici: kaple Panny Marie Růžencové;

·  v domě je knihovna, studovna, klavír;

·  stabilní Wi-Fi síť, možnost připojení vlastních počítačů k pevnému síťovému připojení Internetu;

·  tři společné kuchyňky pro přípravu jednoduchých jídel, pračka;

·  společné sociální zařízení (WC a sprchy) na každém patře.

Telefon na vedoucí Domova sv. Zdislavy – ubytování: 732 386 213 (s. M. Diana OP)

Více na https://www.facebook.com/brnonabidkaubytovani/

 

Kontakt:

Veveří 469/27
Brno
602 00

Telefon na převorku konventu: 605 255 857 (s. M. Dominika OP)

brno@dominikanky.cz

 

diana@dominikanka.cz

dominika@dominikanka.cz

krista@dominikanka.cz

lucie@dominikan  ka.cz

stepanka@dominika nka.cz

vincenta@dominikanka.cz