Praha

Praha

Komunita sester je těsně spjata s Katolickým domovem studujících – domovem mládeže a školní jídelnou (KDS), jehož zřizovatelem je naše kongregace.

KDS je výchovné a ubytovací školské zařízení. Nabízí 83 mimopražským studentkám středního a vyššího odborného vzdělávání školské služby s celodenním stravováním během výukového týdne.

Doplňkovou činností KDS je ubytování a stravování návštěvníků - turistů Prahy (hostel@kds.op.cz), výroba a prodej keramiky v našem obchůdku.

Část komunity je zaměstnaná v KDS a některé sestry pracují v církevních školách jiných zřizovatelů: Veselá škola, Svatojanská kolej. Spolupracují v rámci dominikánské rodiny na vydavatelské činnosti nakladatelství Krystal OP.

Sestry též připravují programy pastorace povolání, víkendové rekolekce a letní tábory pro děti, účastní se setkání mládeže na celorepublikové i nadnárodní úrovni a příležitostně se věnují pastoraci seniorů.

 

Kontakt:
Černá 14
Praha 1, 110 00

Tel. komunita: +420 224 934 496
E-mail komunita: praha@dominikan ky.cz

Tel. KDS: + 420 224 934 496
E-mail KDS: info@kds.op.cz

 

 

sestry dominikánkysestry dominikánkysestry dominikánky